Team Finland panostaa suomalaisten elintarvikkeiden vientiin

Suomalaisten vientiorganisaatioiden yhteenliittymä Team Finland haluaa kaksinkertaistaa Suomen elintarvikeviennin. Vientiohjelman tiedotustilaisuus Helsingissä keräsi noin 100 osallistujaa, joten sitä voidaan pitää menestyksekkäänä. Vientiohjelmaan voi tutustua netissä Export Finland -sivuilla. Uutinen vientiohjelmasta löytyy Team Finlandin sivulta.