Markkinakatsaus

Luoteis-Euroopan isojen perunantuottajamaiden (Hollanti, Belgia, Saksa, Ranska, Iso-Britannia) perunantuottajajärjestön NEPG:in arvion mukaan kauden perunasato on 17,7 % suurempi kuin viime vuonna ja reilu 15 % suurempi kuin edellisten viiden vuoden keskiarvo. Osasyynä on keskimäärin vajaa 6 % kasvanut viljelyala kyseisissä maissa. Paikoin viljelijöillä on ollut haasteena saada perunat mahtumaan varastoon, minkä vuoksi halpoja eriä on ollut tarjolla markkinassa.

Yleisesti ottaen perunoiden laatu on hyvä, mutta märemmiltä alueilta nostetussa perunassa voi tulla laatuongelmia varastoinnin aikana. Niin Euroopassa kuin Suomessakin on havainnoitu tavanomaista alempia tärkkelyspitoisuuksia.

Baltian suunnalla ja Puolassa sateet ovat aiheuttaneet suuria vaikeuksia nostoissa. Paikoin pellot ovat suorastaan lainehtineet vettä. Satotasot jäävät siis siellä suunnalla alhaisemmiksi ja laatuongelmia on odotettavissa. Sateet aiheuttivat haasteita nostoihin myös Suomessa, erityisesti Varsinais-Suomen ja Hämeen suunnalla perunaa myöhäisempiä juureksia jäi kelien vuoksi nostamatta.

On odotettavissa, että kauden hintataso Euroopassa jäänee perunan pääkokoluokkien osalta matalaksi. Sen sijaan erikoistuotteille riittänee kysyntää.