Satokausi viivästynyt

Kylmä sää on aiheuttanut viivästyksiä varhaisperunan istutuksiin eri puolilla Eurooppaa. Muun muassa Ruotsissa varhaisperunan istutuksiin on päästy pari viikkoa tavanomaista kevättä myöhemmin. Kotimaassa ensimmäisiä istutuksia on aloiteltu tai aloitellaan näinä päivinä Turun saariston varhaisperuna-alueilla. Mikäli seuraavien viikkojen olosuhteet ovat suotuisat, voi kasvukausi toki käynnistyä nopeastikin.

Vanhan perunan myyntiin kasvukauden viivästyminen voi tuoda hieman helpotusta. Varastoperunaa on vielä erittäin runsaasti tarjolla niin kotimaassa kuin Euroopassakin, joten peruslaatuisen tavaran hinta pysyttelee edelleen alhaisena.