Vi älskar grönsaker och frukt

Luonnosta är en företagsgrupp specialiserad på frukt- och grönsakshandel.

Vi är en pålitlig affärspartner med en omfattande kunskap om färskvarubranschen. Vi levererar produkter inte bara från vår egen region, utan hela Europa och resten av världen beroende på dina behov. Tack vare vårt omfattande och professionella partnernätverk hittar vi det du letar efter.

Kärnan i vår framgång är att ständigt fokusera på kunden. Vi kan svara flexibelt och snabbt på kundernas krav och möta behoven med tillgängliga kontraktsvaror eller genom att lokalisera produkter från marknaden. Kvalitet och tillförlitlighet i vår tjänst är lika viktigt för oss som kvaliteten på produkten, och en påtaglig motivation för alla Luonnostas teammedlemmar.

Luonnostas kultur är flexibel och stödjande och en viktig del av vem vi är.

Den smidiga företagsstrukturen gör att vi kan reagera på säsongsvariationer och föränderliga marknader av färskprodukter och leverera till våra kunder produkter enligt deras behov.

Vi är stolta över att hitta en marknad för varje typ, storlek och kvalitetssegment av skörden.

Lokal och global

Luonnosta Finland Oy

Luonnosta Finland Oy är ett finskt handelsföretag med verksamhet inom färskvarubranschen. Vårt företag grundades 1986 av en grupp potatisodlare och vi är än idag producentägda. Under åren har vi vuxit från ett inhemskt potatisförsörjningsföretag till en ledande leverantör av färskvaror och den största exportören av potatis i Finland. Cirka hälften av årliga försäljningsvolymen kommer från export, import eller handel utanför Finland, och från vår bas i det viktigaste potatisproduktionsområdet i norra Finland har vi skapat ett omfattande internationellt nätverk av partnerorganisationer.

Luonnosta Finland har
ekologisk certifiering.

Luonnosta Holland B.V.

En viktig milstolpe för internationaliseringen av verksamheten var skapandet av ett dotterbolag, Luonnosta Holland B.V., 2020. Luonnosta Holland är baserat i Rotterdam-området, nära de främsta frukt- och grönsakshandelsnaven och hamnarna i Nederländerna. Luonnosta Holland har gett större räckvidd till affärsmöjligheter särskilt i Västeuropa och har ökat närvaron på detta viktiga marknadsområde nära stora färskvaruoperatörer.

Luonnosta Holland har
ekologisk certifiering.

Luonnosta UK Ltd.

Den nyaste medlemmen i Luonnosta-gruppen är Luonnosta UK Ltd, som grundades 2023. Dotterbolaget hjälper oss att få mer lokalkännedom och utökar vårt kontaktnätverk i Storbritannien. Storbritannien är en av de största potatisproducenterna i Europa, och det finns också gott om produktion av andra grönsaker. Med en befolkning på över 60 miljoner finns det en stor konsumentbas för färskvaror. Det finns alltså en betydlig marknadspotential för Luonnostas huvudprodukter, förutom inhemska marknaden, även för import och export.

Luonnostas sätt
att arbeta är

Luonnostas sätt att arbeta är flexibel, lösningsfokuserad, global, aktiv, kunnig.