Päivitetty 15.5.2018

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Luonnosta Finland Oy (jäljempänä Luonnosta) käsittelee ja turvaa yhteistyökumppaneidensa ja kontaktiensa henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä

Perunakauppa Luonnosta Oy
Leppiojantie 11
91800 Tyrnävä
Y-tunnus: 1088452-4
www.luonnosta.fi

Miten henkilötietoja käsitellään?

Luonnosta on rekisterinpitäjä tietosuojatietojen suojaamista koskevien määräysten mukaisesti. Alla löydät tietoa siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi tähän liittyen, henkilötietolainsäädännön, mukaan lukien EU-asetus 2016/679 (General Data Protection Regulation, jäljempänä ”GDPR”), mukaisesti.

Henkilötietojen kerääminen

Luonnosta kerää ja käsittelee henkilötietoja liiketoimintansa harjoittamiseksi. Kun lähetät meille sähköpostia tai muita viestejä, on mahdollista, että tallennamme nämä viestit. Joskus pyydämme sinulta henkilötietoja, jotka ovat merkityksellisiä kulloisenkin tilanteen kannalta, esimerkiksi sopimuksen teon yhteydessä tai liiketoimintasuhteen alkaessa.

Parannamme käyttäjäkokoemusta verkkosivuillamme tallentamalla evästeitä sekä käytämme sivujen yleiseen kävijäseurantaan Matomo Analytics-ohjelmaa. Eväste on pieni tiedosto, jonka selain voi tallentaa tietokoneellesi tai muulle laitteelle, kun käyt verkkosivustolla. Voit peruuttaa evästeiden tallentamisen valitsemalla selaimessasi asetuksen, joka estää sitä tallentamasta enempää evästeitä. Voit myös poistaa selainasetustesi avulla kaikki aiemmin tallennetut tiedot.

Voit tarkistaa tästä Matomo Analyticsin seurannan:

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Luonnosta on vastuussa ainoastaan oman verkkosivustonsa tietosuojaperiaatteista; ne eivät koske muita sivustoja ja lähteitä. Verkkosivustoamme käyttämällä ilmoitat hyväksyväsi tietosuojaperiaatteemme. Luonnosta kunnioittaa sivustonsa kaikkien käyttäjien tietosuojaa ja takaa, että meille antamiasi henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Henkilötietojen käyttö

Rekisterin tietoja käsitellään perustuen Luonnostan ja asianomaisen väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen ja/tai nimenomaiseen suostumukseen. Antamalla henkilökohtaisia tietoja asianomainen suostuu siihen, että käytämme tietoja palveluidemme tarjoamiseen alla olevien tarkoitusten mukaisesti määriteltynä. Luonnosta ei kerää tietoja eikä käytä niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon tiedot alun perin kerättiin, ellei ole saanut sinulta etukäteen lupaa siihen.

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

  • Liiketoimintaan liittyviin dokumentteihin
  • Liiketoimintaan liittyvien transaktioiden hoitamiseen
  • Markkinointiviestintään

Henkilötietojen jakaminen

Luonnosta ei myy tietojasi kolmansille osapuolille ja luovuttaa niitä ainoastaan, jos se on välttämätöntä kanssasi tekemämme sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi ja ainoastaan siihen tarkoitukseen. Lupa näiden tietojen jakamiseen on voimassa toistaiseksi, ellei asianomainen tätä erikseen kiellä.

Pääsy henkilötietoihin

Henkilötietoja käsittelee vain valtuutettu henkilökunta, jolla on pääsy tietoihisi ammatillisen asemansa puolesta ja jotka ovat sitoutuneet etsimään/käyttämään tietoja siihen määritettyyn ja oikeutettuun tarkoitukseen, johon ne kerättiin.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista ja/tai mahdollisen lakisääteisen velvoitteen puitteissa. Henkilötiedot poistetaan asianomaisen pyynnöstä.

Henkilötietojen tallennus ja suojaus

Tiedot tallennetaan turvallisille palvelimille, jotka kuuluvat Luonnostalle tai kolmannelle osapuolelle. Kaikki henkilötiedot tallennetaan EU-/ETA-alueella. Ympäristöissä käytetään vakiosuojausmenetelmiä luvattoman pääsyn estämiseksi. Noudatamme yhteisiä standardeja henkilötietojen ja arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi.

Henkilötietoja koskevat säännökset

Kaikkea henkilötietojen käsittelyä, kuten keräämistä, rekisteröintiä, tallentamista ja luovuttamista koskevat tietyt mm. henkilötietolakiin ja GDPR:ään sisältyvät määräykset. Luonnosta vastaa siitä, että käsittely tapahtuu lainsäädännön mukaisesti eli toimii ”rekisterinpitäjänä”. Suomessa asetuksen noudattamista valvoo tietosuojavaltuutettu. Sinulla voi myös olla oikeus kääntyä muun maan tietosuojaviranomaisen puoleen. Sinulla on oikeus valittaa tietosuojaviranomaisella tavasta, jolla rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietojasi.

Oikeudet

Rekisteriin tallennetun henkilön oikeudet:

  • Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojasi tarkastettavaksi, korjattavaksi tai poistettavaksi, ellei meillä ole lakisääteistä velvoitetta niiden säilyttämiseen.
  • Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käsitteleminen tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelemistä.
  • Jos henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi lupaan, sinulla on oikeus perua lupa milloin tahansa. Luvan peruminen ei vaikuta ennen perumista tehdyn tietojen käsittelyn laillisuuteen.
  • Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö markkinointiviestien vastaanottamiseen.
  • Sinulla on oikeus saada luovuttamasi tiedot haltuusi jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa.
  • Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Näihin oikeuksiin voi tulla muutoksia. Kulloinkin voimassa oleva versio tietosuojakäytännöstä lähetetään pyynnöstä.